Publication
Title
Heffingen en de vraag naar waterzuiveringscapaciteit
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Water
Publication
1991
Volume/pages
59(1991), p. 137-140
Note
General: Ook verschenen in: Overdrukken - UFSIA. Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek; 132
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference