Publication
Title
High key van Pol Hoste, een polyfone tekst van een schrijver die geen schrijver is
Author
Language
Dutch
Source (book)
Stemmen in het magazijn: intertekstualiteit in modernisme en postmodernisme / Geldof, Koenraad [edit.]
Publication
Wilrijk : Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap, 1997
Volume/pages
p. p.40-58
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference