Publication
Title
België, een land met meer dan twee snelheden? Het gebruik van jaarrekeninggegevens in economisch-geografisch onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / UFSIA. Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek , 279
Publication
Antwerpen : 1992
Volume/pages
20 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference