Publication
Title
Procesvoering voor het vredegerecht in Vlaanderen (1796-1990): een rechtssociologische benadering
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UFSIA, Centrum voor Rechtssociologie, 1997
Volume/pages
142 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference