Publication
Title
Strategieën in het Belgische bankwezen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Management voor een levenskunstenaar: liber amicorum aangeboden aan prof.dr. Emile Vanlommel ter gelegenheid van zijn afscheid als gewoon hoogleraar aan het Universitair Centrum Antwerpen / Pelsmacker, de, Patrick [edit.]
Publication
Leuven : Garant, 1997
Volume/pages
p. p. 147-156
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference