Publication
Title
Enkele aspecten inzake het vrij verkeer en de teruggave van cultuurgoederen in het bijzonder het conflictenrecht terzake na de richtlijn van 15 maart 1993
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1998
ISSN
1782-3463
Volume/pages
26(1997-1998), p. p. 865-873
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference