Publication
Title
Vrije geleerde genootschappen voor geneeskunde in de Oostenrijkse Nederlanden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent: nieuwe reeks
Publication
1997
Volume/pages
51(1997), p. p.187-217
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference