Publication
Title
Patrick Peeters & Erik Spinoy (red.), Het vouwbeen van de lezer. Over literatuuropvattingen. Uitgeverij Peeters, Leuven, 1996, 123 p.; Herdenking Paul van Ostaijen. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, jg. 1996, afl.1, 39 p.
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Spiegel der letteren. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1997
ISSN
0038-7479
Volume/pages
39:3-4(1997), p. p.325-328
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference