Publication
Title
De Junta voor Waterstaat en de School voor Waterbouwkunde in de Oostenrijkse Nederlanden (1772-1794): een instelling met een moeizame ontwikkeling
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum prof. dr. M. Goosens / Hagen, van der, H. [edit.]
Publication
Leuven : 1992
Volume/pages
p. 693-703
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference