Publication
Title
Een gedocumenteerde Rode lijst van de dagvlinders van Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud / k5 , k6
Publication
Brussel : Instituut voor Natuurbehoud, 1996
ISBN
90-403-0054-2
Volume/pages
154 p. : ill.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference