Publication
Title
20 jaar OCMW's: een aanzet tot evaluatie van hun rol in de armoedebestrijding, met bijzondere aandacht voor het bijstandsbeleid
Author
Language
Dutch
Source (book)
20 jaar OCMW: naar een actualisering van het maatschappijproject / Menxel, van, G. [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 1998
Volume/pages
p. 23-42
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference