Publication
Title
Kroniek van het huurrecht (1990-1995): gemeenrechtelijke huur, woninghuur en handelshuur
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1997
ISSN
1782-3463
Volume/pages
60:33(1996/1997), p. 1105-1132
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference