Publication
Title
De verenigbaarheid met art. 1023 Ger.W. van het beding dat advocatenhonoraria ten laste van de verliezende partij legt: nogmaals het cassatiearrest van 7 april 1995
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht. - Gent
Publication
Gent : 1997
ISSN
1378-9503
Volume/pages
(1997), p. 26-31
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference