Publication
Title
Dromen van gerechtigheid: beschouwingen over gerecht en rechtvaardigheid
Author
Language
Dutch
Source (series)
Aperto libro , 1991:2
Publication
Tielt : Lannoo, 1991
ISBN
90-209-1929-6
Volume/pages
141 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.09.2014
To cite this reference