Publication
Title
'Bedside manners' van rechters
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trema : tijdschrift voor de rechterlijke macht / Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. - 's-Gravenhage, 1978, currens
Publication
's-Gravenhage : 1997
ISSN
0167-5478
Volume/pages
(1997), p. 87-90
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference