Publication
Title
Ziekte van Addison: een ongewone oorzaak voor bijnierschorsinsufficiëntie na resectie van een cortisol-secreterend bijnieradenoom
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 1998
ISSN
0371-683X
Volume/pages
54(1998), p. 268-271
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference