Publication
Title
De computer en het schrijfproces: de invloed van de tekstverwerker op het pauze- en revisiegedrag van schrijvers
Author
Language
Dutch
Source (series)
WMW-publikatie , 6
Publication
Enschede : Universiteit Twente, 1991
ISBN
90-365-0443-0
Volume/pages
321 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference