Publication
Title
Hoofddoekjes op de identiteitskaart: een onvermijdelijke implicatie van de positieve bescherming van de vrijheid van geloofsovertuiging en levensbeschouwelijke meningsuiting in het openbaar leven? (Commentaar bij vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt, 24 juni 1996)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams jurist vandaag. - Gent, 1985 - 1998
Publication
Gent : 1997
Volume/pages
4:3(1997), p. 1-3
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference