Publication
Title
Het lot en de afhandeling van de wettelijke borgstelling voor vervoerders en vervoerscommissionairs in geval van faillissement van de hoofdschuldenaar
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1997
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1996-1997), p. 1196-1202
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference