Title
J. Spier, T. Hartlief, G.E. van Maanen, et al.: Verbintenis uit de wet en schadevergoeding
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
review
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1997-1998) , p. 789-790
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle