Publication
Title
Het schoolpakt: schoolreglementen als uitingen van organisatiecultuur
Author
Language
Dutch
Source (series)
Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid tot een beleid , 1
Publication
Antwerpen : UFSIA, 1991
Volume/pages
81 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference