Publication
Title
Wetten van netten: de organisatiecultuur van scholen als omgevingsfactor, gemeten aan de hand van de effecten van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 13/03/91 inzake het verhaalrecht
Author
Institution/Organisation
UFSIA. Instituut voor Didactiek en Andragogiek
Language
Dutch
Source (series)
Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid tot een beleid , 4
Publication
Antwerpen : 1992
Volume/pages
64 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference