Publication
Title
Het orakel: de organisatiecultuur van scholen in toekomstperspectief
Author
Language
Dutch
Source (series)
Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid tot een beleid , 5
Publication
Antwerpen : UFSIA, 1992
Volume/pages
54 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference