Publication
Title
Enkele bedenkingen m.b.t. het 'publieke' karakter van het publiek mededelingsrecht van een auteur (noot onder Cass., 26 september 1996)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Intellectuele rechten. - Gent
Publication
Gent : 1997
ISSN
1379-3241
Volume/pages
(1997), p. 175-179
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference