Publication
Title
Oorlogsfotografie Als Aanloop naar Film
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Snapshots. Maandelijks verslag over film in België en buitenland
Publication
2018
Volume/pages
6 :8 (2018) , p. 179-187
UAntwerpen
Publication type
Subject
Art 
External links
Record
Identifier
Creation 14.09.2023
Last edited 14.09.2023
To cite this reference