Publication
Title
Voorstel Richtlijn AI-aansprakelijkheid: verkennende analyse vanuit Belgisch perspectief
Author
Abstract
De Europese Commissie werkt aan twee voorstellen om de regels over burgerrechtelijke aansprakelijkheid aan te passen aan het digitale tijdperk. Eén van deze voorstellen is een nieuwe richtlijn die het nationale aansprakelijkheidsrecht over artificiële intelligentie (AI) zou harmoniseren. De auteurs gaan in op het toe- passingsgebied van het voorstel en op enkele bijzon- dere verplichtingen en bewijsvermoedens. Zij analyse- ren daarbij hoe het voorstel in het Belgische recht kan worden ingepast.
Language
Dutch
Source (journal)
Nieuw juridisch weekblad. - Mechelen, 2002, currens
Publication
Mechelen : 2023
ISSN
1378-8914
Volume/pages
486 (2023) , p. 574-587
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 28.09.2024
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 20.09.2023
Last edited 29.09.2023
To cite this reference