Publication
Title
Het federalismedebat: 5 mythes doorprikt
Author
Abstract
De axioma's die dat federalismedebat in België al decennia beheersen, zijn niet houdbaar. Het zijn mythes: fictieve verhalen die men blijft vertellen om vat te krijgen op het onbegrijpelijke. Schadeloos zijn ze niet. Ze brachten België op een spoor van zichzelf versterkende disintegratie, en houden de discussie weg van haar essentie. In deze bijdrage worden deze mythes kritisch besproken en weerlegd.
Language
Dutch
Source (journal)
Samenleving en politiek. - Brussel, 1994, currens
Publication
Brussel : 2023
ISSN
1372-0740
Volume/pages
30 :6 (2023) , p. 42-49
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 21.09.2023
Last edited 26.09.2023
To cite this reference