Publication
Title
Grondwettelijke hoven, wees gewaarschuwd! Of moet het Hof van Justitie hun reactie vrezen? (noot onder HvJ 22 februari 2022, C-430/21)
Author
Abstract
In deze noot wordt ingegaan op het arrest-RS, waarin het Hof van Justitie zich (nogmaals) moest buigen over de Roemeense saga, die gekenmerkt wordt door ernstige hervormingen van het gerechtelijke apparaat, aantastingen van de rechtstaat en een weerbarstig Roemeens Grondwettelijk Hof dat de beginselen van het Unierecht miskent. De noot verduidelijkt het belang van het arrest voor die Roemeense situatie, met aandacht voor de recente regimewissel met het oog op een verbetering van de situatie, maar gaat ook dieper in op de waarde van het arrest voor de multiconstitutionele EU. Immers, het arrest leest als een terechtwijzing van grondwettelijke hoven die zich de voorbije jaren beriepen op constitutionele grenzen aan het Unierecht, zoals de ultra vires- en constitutionele identiteitstoetsen. De noot besteedt ook aandacht aan de overwegingen die het Hof aan de constitutionele identiteit uit artikel 4, lid 2 VEU schenkt.
Language
Dutch
Source (journal)
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht. - Zwolle, 1952, currens
Publication
Zwolle : Tjeenk Willink , 2022
ISSN
0165-098X [print]
2213-7408 [online]
Volume/pages
9 (2022) , p. 417-423
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 25.09.2023
Last edited 25.09.2023
To cite this reference