Publication
Title
Hof van Justitie bevestigt wettigheid van het EU-conditionaliteitsregime
Author
Abstract
Het Hof van Justitie oordeelde in twee arresten (C-156/21 en C-157/21) dat het EU-conditionaliteitsregime wettig was. Dat regime machtigde de organen van de EU maatregelen te nemen tegen lidstaten die de financiƫle belangen van de Unie (dreigen te) schaden door de rechtstaat te ondermijnen. Hongarije en Polen vochten dat regime aan, maar het Hof bevestigde de wettigheid van het regime. De bespreking schenkt ook aandacht aan wat de volgende stappen kunnen zijn onder het regime en de moeilijke politieke realiteit waarin de Commissie die stappen zou moeten nemen.
Language
Dutch
Source (journal)
De juristenkrant : een actuele kijk op het recht. - Deurne, 1999, currens
Publication
Deurne : 2022
ISSN
1374-3538
Volume/pages
446 (2022) , p. 3
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 25.09.2023
Last edited 25.09.2023
To cite this reference