Publication
Title
Hof van Justitie bevestigt en verduidelijkt CILFIT-rechtspraak
Author
Abstract
Een bespreking van het arrest C-561/19 van het Hof van Justitie, waarin het de CILFIT-criteria bevestigde. Deze criteria vormen de uitzonderingen op de verwijzingsplicht van nationale rechtscolleges in laatste aanleg uit artikel 267, lid 3 VWEU. De bespreking gaat ook in op de conclusie van Advocaat-Generaal Bobek, die een enigszins revolutionaire aanpassing van de CILFIT-criteria voorstelde. Het Hof van Justitie volgde Bobek niet.
Language
Dutch
Source (journal)
De juristenkrant : een actuele kijk op het recht. - Deurne, 1999, currens
Publication
Deurne : 2021
ISSN
1374-3538
Volume/pages
439 (2021) , p. 7
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 25.09.2023
Last edited 25.09.2023
To cite this reference