Publication
Title
Annotatie bij EHRM 10 maart 2020, Hudorovic en anderen t. Slovenië
Author
Abstract
Samenvatting en opmerkingen bij de Hudorovic-zaak, waarin het EHRM geen definitief standpunt inneemt over de bescherming die het EVRM biedt aan het recht op water, maar wel een opening daartoe laat. Het EHRM toont zich evenwel ongevoelig voor het eventuele discriminerende aspect van de zaak, daar verzoekers tot de Roma-gemeenschap behoren, die regelmatig toegang tot veilig water wordt ontzegd.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2021
ISSN
1782-3463
Volume/pages
16 (2021-2022) , p. 627-629
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 26.09.2023
Last edited 26.09.2023
To cite this reference