Publication
Title
Grondwettelijk Hof wijst wetgever op eigen uitgangspunt in Transgenderwet” (noot onder GwH 19 juni 2019, nr. 99/2019)
Author
Abstract
Een kritische bespreking van het baanbrekende arrest nr. 99/2019 van het Grondwettelijk Hof inzake rechten en erkenning van transgenders, in het bijzonder zij met een non-binaire genderidentiteit. Het arrest werd in de context van internationale mensenrechten geplaatst, in het bijzonder die van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Een gedeelte van de bespreking werd ook gewijd aan de gevolgen van het arrest in de Belgische rechtsorde.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2020
ISSN
1782-3463
Volume/pages
26 (2019-2020) , p. 1027-1031
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 26.09.2023
Last edited 26.09.2023
To cite this reference