Publication
Title
Ontkenning van de Holocaust in parlementaire toespraak niet beschermd onder artikel 10 EVRM (Noot onder EHRM 3 oktober 2019, nr. 55225/14, Pastörs t. Duitsland)
Author
Abstract
Een bespreking van het arrest-Pastörs t. Duitsland, waarin het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een veroordeling wegens negationistische opmerkingen in een parlementaire toespraak niet strijdig bevond met de vrijheid van meningsuiting uit artikel 10 EVRM. Het Hof nam onder de beoordeling van artikel 10, § 2 EVRM artikel 17 EVRM (misbruik van grondrechten) mee in overweging. Dat is m.i. de foute benadering: een loutere beoordeling onder artikel 10, § 2 EVRM behoudt een betere balans tussen enerzijds het beschermen van de maatschappij tegen dergelijke verwerpelijke uitspraken en anderzijds het respecteren van de meest fundamentele rechten. Het laat ook ruimte voor nuance, terwijl die haast volledig vervalt bij een beoordeling onder artikel 17 EVRM.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor mensenrechten / Liga voor Mensenrechten [Gent] - Gent, 2003, currens
Publication
Gent : Liga voor Mensenrechten , 2019
ISSN
1379-0250
Volume/pages
4 (2019) , p. 15-18
Full text (open access)
UAntwerpen
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 26.09.2023
Last edited 26.09.2023
To cite this reference