Publication
Title
De remediëring van schendingen van Unierichtlijnbepalingen: bevestiging zonder verheldering verheldering (Zaak C-261/20, Thelen Technopark Berlin)
Author
Abstract
Het arrest Thelen Technopark 1 gaat tot op het hart van de decentrale handhaving van het Unierecht: de remedies voor schendingen van het Unierecht die kunnen worden ingeroepen door particulieren voor de nationale rechtbank. Opnieuw werd het Hof geconfronteerd met een van de meest cruciale, maar ook controversiële lijnen binnen zijn rechtspraak: het verbod op horizontale rechtstreekse werking van richtlijnen. Ook Thelen Technopark kan gelezen worden als een bevestiging van de klassieke positie van het Hof. Wat bij een nadere analyse van Thelen Technopark en de conclusie van de advocaat-generaal in die zaak echter vooral in het oog springt, is wat het Hof níét zei. De uitgewerkte voorstellen van advocaat-generaal Szpunar om de Dienstenrichtlijn in Thelen Technopark wél horizontale toepassing te laten vinden, illustreren namelijk de onduidelijkheid die heerst rond de voorwaarden die het Hof hanteert om richtlijnen in combinatie met het primair Unierecht horizontale toepassing te laten vinden. De loutere bevestiging van het Hof van het verbod op de horizontale rechtstreekse werking van richtlijnen, brengt ook in Thelen Technopark geen verheldering met betrekking tot de prangende vragen over de gevolgen die schendingen van richtlijnen in horizontale situaties met zich meebrengen.
Language
Dutch
Source (journal)
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht. - Zwolle, 1952, currens
Publication
Zwolle : Tjeenk Willink , 2023
ISSN
0165-098X [print]
2213-7408 [online]
Volume/pages
4 (2023) , p. 198-203
Full text (open access)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 27.09.2023
Last edited 08.03.2024
To cite this reference