Publication
Title
Teresa van Avila en Johannes van het Kruis: de mystiek van de Karmel
Author
Language
Dutch
Source (book)
Werken met spiritualiteit / Bouwman, Kitty [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Kampen : Ten Have , 2001
ISBN
90-259-5245-3
Volume/pages
p. 270-279
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 28.09.2023
Last edited 28.09.2023
To cite this reference