Publication
Title
Een nieuwe kans voor de rituele dans?
Author
Abstract
In de geschiedenis van het christendom is de dans bij tijd en wijle een Fremdkörper. Het lijkt het erop dat de dans er niet altijd in thuishoort. Dat de dans in katholieke en in protestantse kringen van tijd tot tijd is geweerd, hangt samen met het thema ‘lichaam’ waarmee de dans onlosmakelijk werd geassocieerd. Wie echter de Bijbel openslaat, leest dat de dans oude papieren heeft. In het Jodendom heeft de dans altijd een vanzelfsprekende plaats gehad. Dans hoorde bij het leven.
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen : tijdschrift voor praktische theologie. - Zwolle, 2008, currens
Publication
Zwolle : 2022
ISSN
1876-8024
DOI
10.54195/H.13351
Volume/pages
49 :4 (2022) , p. 29-37
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 28.09.2023
Last edited 28.09.2023
To cite this reference