Publication
Title
De toelaatbaarheid van een leeftijdsgrens in de beroepsgebonden ziekteverzekering
Author
Abstract
Beroepsgebonden ziekteverzekeringen bevatten vaak een minimum- of een maximumleeftijdsgrens. Op vandaag bestaat er geen uitgebreid wettelijk kader voor deze ziekteverzekeringen, in tegenstelling tot voor aanvullende pensioenen. Deze leeftijdsgrenzen moeten wel het leeftijdsdiscriminatieverbod uit de Antidiscriminatiewet respecteren. Deze bijdrage biedt een analyse van de toelaatbaarheid van leeftijdsgrenzen in de beroepsgebonden hospitalisatie- en arbeidsongeschiktheidsverzekering en de waarborg premievrijstelling. Na een omschrijving van deze begrippen (A.), wordt het wettelijk kader rond leeftijdsgrenzen geschetst (B.). Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de moeilijke afbakening van het begrip invaliditeit. In deel C. gaan we dan over tot de concrete toetsing van de minimale en maximale leeftijdsgrenzen in beroepsgebonden ziekteverzekeringen. Tot slot kon een korte bespreking van leeftijdsgrenzen binnen de individuele voortzetting van de beroepsgebonden ziekteverzekering niet ontbreken (D.).
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2023
ISSN
1782-3463
Volume/pages
87 :6 (2023) , p. 202-218
Full text (open access)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 03.10.2023
Last edited 01.12.2023
To cite this reference