Publication
Title
TIMSS-REPEAT : herhalingsmeting op TIMSS 2019 in 2021
Author
Abstract
TIMSS-repeat is een herhalingsmeting op TIMSS 2019 en werd opgezet omdat de evolutie overheen de voorbije TIMSS-cycli en onrustwekkende dalende trend vertoonde voor zowel de wiskunde als de wetenschapsprestaties. Met TIMSS-repeat willen we nagaan of de Vlaamse leerlingen een inhaalbeweging maken overheen de twee laatste jaren van het basisonderwijs. Hiervoor focust TIMSS-repeat uitsluitend op de Vlaamse context en bevraagt de leerlingen die in 2019 deelnamen aan het TIMSS onderzoek opnieuw na twee jaar. Door de tijdslijn van dit onderzoeksproject, diende de mogelijkheid zich aan om ook data te verzamelen over de impact van COVID-19 op het Vlaamse onderwijs. Dit rapport biedt dus naast de resultaten over de wiskunde en wetenschapsprestaties, ook een inkijk in de impact van COVID-19 op het leren, werken en organiseren in het Vlaamse onderwijs.
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen , 2022
Volume/pages
180 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 04.10.2023
Last edited 06.10.2023
To cite this reference