Publication
Title
De positieve esthetica van Jef Geys, of: Over de onvanzelfsprekendheid van onze zintuigen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Rijksmiddelbareschool Balen : de school van Jef Geys: essays & verhalen / Janssen, B. [edit.]; et al.
Publication
MER. B&L , 2023
ISBN
978-94-6478-866-2
Volume/pages
p. 243-244
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 06.10.2023
Last edited 04.03.2024
To cite this reference