Publication
Title
Recht als wapen en schild bij het “uitwisselen van gevangenen”. Bespiegelingen bij het juridische kader en de procedures in de zaken Assadi & Vandecasteele betreffende het overbrengen van veroordeelde personen tussen België, Iran en andere Staten voor strafuitvoering
Author
Language
English
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2023
ISSN
1782-3447
Volume/pages
(2023) , p. 91-110
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.10.2023
Last edited 13.10.2023
To cite this reference