Publication
Title
IS (it) an organised armed group? Het Hof van Cassatie (nogmaals) over art. 141bis Sw. en de notie “georganiseerde gewapende groep” in het kader van een gewapend conflict (noot onder Cass. 14 juni 2022)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2023
ISSN
1782-3447
Volume/pages
2 (2023) , p. 111-125
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 10.10.2023
Last edited 13.10.2023
To cite this reference