Publication
Title
Edmund Husserl: van de transcendentale fundering van de intersubjectiviteit naar de oorspronkelijkheid van het sociale
Author
Language
Dutch
Source (book)
Acta Filosofiedag 1990, Rijksuniversiteit Gent / Commers, R. [edit.]
Publication
Delft : Eburon , 1992
Volume/pages
p. 19-22
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference