Publication
Title
Het Hof van Cassatie herbevestigt de flexibele toepassing van principes betreffende de (extra)territoriale rechtsmacht van België (noot onder Cass. 13 december 2022)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2023
ISSN
1782-3447
Volume/pages
2 (2023) , p. 131-138
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 10.10.2023
Last edited 13.10.2023
To cite this reference