Publication
Title
Wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel blijft ook na Brexit van toepassing op verzoeken tot voorlopige invrijheidstelling in het kader van overleveringsprocedures met het Verenigd Koninkrijk (noot onder Cass. 26 juli 2022)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2023
ISSN
1782-3463
Volume/pages
22 (2022-23) , p. 860-864
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 10.10.2023
Last edited 13.10.2023
To cite this reference