Publication
Title
Microprocesdiagnostiek als leidraad voor procesgerichte interventies in psychotherapie : een instrument voor opleiding en supervisie
Author
Abstract
In dit artikel wordt een microprocesdiagnostisch raamwerk voorgesteld waarin interventievormen een plaats krijgen in functie van hun doelstellingen en uitwerkingen. Dit raamwerk is een verdere uitwerking van de microprocesdiagnostische benadering beschreven in een eerder artikel van Vanaerschot (2001) dat uitging van een cliëntgerichte experiëntiële visie op microprocessen in een ervaringsgericht exploratieproces. In het gepresenteerde model worden cliëntgerichte experiëntiële en gedragstherapeutische veranderingsprocessen en interventies geïntegreerd. Het microprocesdiagnostisch werken kadert binnen de evolutie van stoornisspecifieke behandelingen naar geïndividualiseerde behandelplannen. Deze evolutie gaat gepaard met psychotherapie-interventies op maat van het functioneren van de cliënt en het stagneren van zijn proces. Er worden zes veranderingsprocessen beschreven: 1) bevorderen van veiligheid en contact; 2) aandacht richten en bevorderen van awareness; 3) reguleren van de beleving; 4) exploreren; 5) bevorderen van ontregeling en uitdaging; 6) bevorderen van gedragswijziging. We beschrijven verschillende interventievormen die elk van deze subprocessen proberen te bevorderen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychotherapie. - Houten, 1975, currens
Publication
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum , 2023
ISSN
0165-1188 [print]
1876-5637 [online]
Volume/pages
3 (2023) , p. 162-181
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 10.10.2023
Last edited 12.10.2023
To cite this reference