Publication
Title
Evaluatie van de subsidie voor intergemeentelijke samenwerking in het lokaal woonbeleid
Author
Abstract
Met de invoering van de Vlaamse Wooncode (inmiddels Vlaamse Codex Wonen) in 1997 kregen de gemeenten uitvoerende en coördinerende taken voor het voeren van een lokaal woonbeleid. Sindsdien zijn gemeenten in toenemende mate betrokken bij de programmatie van sociale woningen, de woningkwaliteitsbewaking, het informeren van burgers, ... Deze taken opnemen vraagt van gemeenten heel wat kennis en niet alle gemeenten beschikken over de nodige capaciteit en deskundigheid. Sommige gemeenten bundelden de krachten om samen sterker te staan. In 2007 kwam er een reglementair kader om deze intergemeentelijke samenwerking te erkennen en te subsidiëren. De subsidieregeling werd sindsdien meerdere keren aangepast. De huidige regeling loopt af einde 2025. Het Steunpunt Wonen kreeg de opdracht om deze ‘subsidie voor intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid’ (verder ‘subsidie IGS’) te evalueren en aanbevelingen te formuleren voor een eventuele bijsturing.
Language
Dutch
Publication
Leuven : Steunpunt Wonen , 2023
Volume/pages
122 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 10.10.2023
Last edited 14.10.2023
To cite this reference