Publication
Title
Naar een (grond)recht op deconnectie van het werk onder impuls van de EU?
Author
Abstract
Bespreking van de Resolutie van het Europees Parlement m.b.t. het recht om offline te zijn.
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Wilfried Rauws : werk opgedragen aan een onvolprezen jurist / Nevens, Koen [edit.]; et al.
Publication
Antwerpen : Intersentia , 2022
ISBN
978-94-000-1418-3
Volume/pages
p. 471-483
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 10.10.2023
Last edited 14.10.2023
To cite this reference