Publication
Title
U-turn 2021: Wegwijzers naar een nieuw sociaal contract
Author
Abstract
Hoe realiseren we een meer rechtvaardige samenleving in postcoronatijden? Heeft de maatschappij geen nieuw sociaal contract nodig? Hoe kan Europa het sociaal beleid versterken en welke mechanismen kunnen bijdragen tot een meer rechtvaardige koers op mondiaal vlak? U-turn 2021 neemt de lezer mee in de voorliggende denkoefening, zet wegwijzers uit en introduceert nieuwe pistes. Daartoe zoeken de auteurs van deze bundel inspiratie bij de grondleggers van het sociaal contract en meer hedendaagse protagonisten, en gaan ze in op intergenerationele solidariteit, stedelijke ruimtelijke ordening, schuldbemiddeling, microfinanciering en het Europees sociaal beleid. Deze publicatie is de neerslag van een tweede reeks webinars uit 2021 en bevat bijdragen van Maurice Adams, Johan Bastiaensen, Luce Beeckmans, Koen Decancq, Loïc De Cannière, Benjamin De Mesel, Frédéric Huybrechs, Sarah Kuypers, Willem Lemmens, Sarah Marchal, Stijn Oosterlynck, An Rekkers, Alexander Rosenthal, Barbara Segaert, Matthias Somers, Elias Storms, Esma Uçan, Geert van Istendael, Antoon Vandevelde en Anne Van Lancker.
Language
Dutch
Publication
Brussel : ASP , 2022
ISBN
978-94-6117-293-8
978-94-6117-328-7
DOI
10.46944/9789461173287
Volume/pages
238 p.
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 19.10.2023
Last edited 20.10.2023
To cite this reference