Publication
Title
Atmosferische optische verschijnselen : waarnemingen van april 2023 t.e.m.juni 2023
Author
Abstract
De periode april tot en met juni 2023 werden 81 AOV gemeld. Bijzonderheden waren de 46°-kring, de parhelische kring en de 120°- bijzonnen aan de parhelische kring. In tegenstelling tot de periode januari-maart 2023 is de regenboog erg zelden waargenomen. Het meest gemelde verschijnsel is de bijzon. Het frequent kunnen waarnemen van de mistboog in de hogere breedtegraden wordt toegelicht. Ook wordt de rol van Pytheas de Griek aangehaald in verband met het onderkennen van de relatie tussen zonshoogte en breedtegraad.
Language
Dutch
Source (journal)
Halo : maandblad van de Vlaamse Vereniging voor Weerkunde. - Kortrijk, 1995
Publication
Kortrijk : 2023
ISSN
1371-4007
Volume/pages
53 :633 (2023) , p. 18-22
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 21.10.2023
Last edited 25.10.2023
To cite this reference