Publication
Title
Blijven staatssteunregels buiten spel in een reorganisatieplan?
Author
Abstract
De toepassing van de staatssteunregels bij een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord zorgt voor een aantal uitdagingen. In deze bijdrage worden de staatssteunregels geconcretiseerd binnen de context van een collectief akkoord. Vertrekkend vanuit recente rechtspraak lichten we toe wanneer er sprake kan zijn van staatssteun en hoe zowel de betrokken overheid als de insolventierechter hiermee kunnen omgaan. Na de analyse van de cumulatieve voorwaarden voortvloeiend uit het staatssteunverbod, is er ook aandacht voor de uitzondering van herstructureringssteun bij een collectief akkoord. In het besluit worden handvaten aangereikt om de principes van staatssteun op een evenwichtige manier te verzoenen met mogelijke schuldverminderingen binnen een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord.
Language
Dutch
Source (journal)
Steekkaarten Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht. - Diegem : Story-Scientia [E.], 1989
Publication
Diegem : Story-Scientia [E.] : 2022
ISSN
0777-2416
Volume/pages
6 (2022) , p. 723-743
Full text (open access)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.10.2023
Last edited 25.10.2023
To cite this reference